Blog - Scripture Use Workshop: God’s Big Picture

Afgelopen juli hebben we de Workshop ‘God’s Big Picture’ in Arop gehouden. In deze blog een verslag van hoe de workshop verlopen is. De workshop hebben we in totaal 3 keer gegeven aan (voornamelijk) kerkleiders uit de dorpen die bij ons project betrokken zijn.

De workshop heeft een aantal doelen. Het eerste doel is om de mensen meer inzicht te geven in de Bijbelse lijnen, met name vanuit het Oude Testament. Voor de meeste taalgroepen geldt dat er nog niets van het Oude Testament in hun taal beschikbaar is, terwijl ook het nieuwe Testament meestal nog niet volledig is. Door de mensen inzicht te geven in het Oude Testament, zullen ze ook het Nieuwe Testament beter kunnen begrijpen.

Aan de orde komen dingen als: schepping, zondeval, zondvloed, Israël in Egypte, de woestijnreis, koningen en profeten in Israël, de omwandelingen van Jezus op aarde, Jezus als Messias en de wederkomst. Daarnaast is een ander doel om de mensen meer een chronologisch overzicht van de Bijbel te geven.

De rest van deze blog kunt u in het pdf bestand lezen.