Gebed

Waarom bidden voor zendingwerkers?
Velen zullen misschien denken dat als er genoeg financiele middelen zijn het niet meer zo nodig is om voor de zendingswerkers te bidden. Er is immers in alles voorzien wat nodig is? Toch is de belangrijkste peiler van het zendingswerk niet het geld maar het gebed. De bijbel laat ons zien dat God op het gebed, en niet om het gebed, verhoring schenkt en ook wonderen doet. Dat hebben we ook wel ervaren. Toen het huis van Willem en Esther niet verkocht leek te worden, het volgen en slagen van de cursus in Engeland, de toestemming van onze kerkeraad en de steun van de ZGG. Allemaal gebeurtenissen waarin we mochten ervaren dat God het gebed hoort en verhoord. Zendingwerkers zijn zich, wellicht meer dan anderen, bewust van hun afhankelijkheid van God. In het werk in het koninkrijk van God is de zegen van de HEERE alles beslissend. Zonder deze zegen zal het niet gaan. Juist in het zendingswerk is satan erg actief om weerstand te bieden tegen de uitbreiding van God koninkrijk. Het zendingswerk gaat dan ook vaak gepaard met moeiten en zorgen. Het is wel een gebaande weg maar geen effen weg. Elke keer opnieuw ervaren zij dat ze in alles van God afhankelijk zijn. Maar satan heeft niet het laatste woord. God bouwt zijn koninkrijk en Hij zal overwinnen. Daarom hebben de zendingswerkers uw gebed hard nodig. Voor hun eigen omstandigheden en het werk wat ze mogen doen. En voor de zegen op hun werk. u/jij vind in de nieuwsbrieven ook stukjes waarin we vragen om te bidden of danken voor de actuele gebeurtenissen in hun leven.

Wat ervaren de zendingswerker van het gebed van hun achterban?
Allereerst is het voor hen bemoedigend om te weten dat als zij daar alleen, gescheiden van familie, vrienden en gemeente, er achterban is die hen elke keer weer opnieuw opdragen aan de Genadetroon. Het doen hen beseffen dat ze er niet alleen voor staan en dat het ook niet hun missie is. Werkers, bidders en gevers zijn samen een middel in de hand van God om Zijn plan ten uitvoer te brengen. Zendingswerker ervaren, wellicht nog directer en intenser als de bidder zelf, dat gebeden verhoord worden. Het verstekt hun geloof en vertrouwen in hun Zender. Elke keer opnieuw als er gebeden word, mag er ervaren worden dat God op Zijn tijd en Zijn wijze het gebed verhoord. Ze ervaren soms ook lijfelijk de aanwezigheid van satan in de heidense wereld. Vaak is daar een hoop bijgeloof wat gekoppeld is aan geesten en afgoden. Gebed om bescherming en de afbraak van het rijk is daarin onmisbaar. Als nieuwe wegen zich openen, als het werk soms zichtbaar vrucht mag dragen dat geeft dat dankbaarheid in het hart van de zendingswerkers en weten zij dat dit zonder gebed nooit tot stand gekomen zou zijn.

Waarom dan deze oproep tot gebed?
De bijbel leert ons dat wij zondige en gebrekkige mensen zijn. Het kan zijn dat we alleen maar bidden wanneer we de behoefte voelen. Het kan zijn dat we bidden moeilijk vinden omdat we soms concrete zaken niet helder voor het netvlies hebben om voor te bidden. Zelf de volgelingen van de Heere Jezus vielen in slaap toen Hij vroeg om voor Hem te bidden. We kennen allemaal wel onze moeite met het gebed. Maar uiteindelijk is gebed geen vrijblijvendheid maar een opdracht van God. Wanneer gij bid; bid dan aldus… Dus niet als je bid! Het is een troost dat God weet van onze onvolmaaktheid in het gebed maar wat een wonder als hij elke keer opnieuw een gebed geeft om te bidden. Ook voor Willem en Esther. Opdat God werk gezien mag worden. Ook in Papua Nieuw Guinea.