Gebedsbrief 4

Gevouwen handenBeste medebidders,

Het is goed om te weten en te ervaren dat u dicht bij Willem & Esther wilt staan. Wat bijzonder dat er zoveel mensen het werk van Willem en Esther willen steunen door voor hen te bidden!

Een groot deel van hun leven wordt met u gedeeld, we zijn dankbaar dat we op deze bijzondere manier vreugde, spanningen en zorgen met u mogen delen. Als je daar zo over nadenkt, is dat een groot voorrecht!

Zoals u wellicht heeft gelezen en gehoord staat het definitief vast dat Willem & Esther naar Papoea-Nieuw-Guinea kunnen gaan. Een drukke tijd ligt voor hen. Er moet veel geregeld en uitgezocht worden. Ook zouden ze aan u en vele anderen willen vertellen
waar hun verlangen vandaan komt om te gaan werken in PNG, wat voor werk ze gaan doen, hoe ze gaan wonen, wat ze daar eten.... Zomaar wat vragen die vast bij u leven.

In deze brief en aankomende brieven willen we gaan kijken hoe en op welke manier we kunnen bidden, om zo om onze vrienden heen te kunnen staan. Deze keer willen we het
gaan hebben over 'lofprijzen' in gebed.