Hij haalde zijn masker voor zijn gezicht weg...

Herinneren jullie onze laatste nieuwsbrief (nr 18) nog? Waarin we schreven dat we bij de christelijke boekwinkel met een stand hebben gestaan en audiobijbels gedownload voor mensen?
Herinneren jullie nog de foto’s van al die lachende gezichten van mensen die de Bijbel voor het eerst in hun taal hoorden? Deze maand hebben we een schitterend vervolgverhaal hiervan gehoord.

Een van de vertalers uit Arop kwam naar ons toe om ons te vertellen dat er een jongen uit zijn dorp naar hem toe was gekomen met het volgende verhaal: Het was op een van die dagen dat wij met de Bijbels buiten stonden, ook in Wewak. Maar hij was daar met hele andere bedoelingen! Hij was met een groep mannen, klaar om wraak op iemand te nemen! De hele groep had maskers op, zonnebrillen op, messen bij zich en lange kleren aan zodat niemand hen zou herkennen. Maar op het moment dat ze weg wilden gaan…..hoorde hij iets bekends maar ook iets vreemds. Hij hoorde ergens een heel vertrouwd geluid door een microfoon……het was zijn stamtaal! Daar midden in Wewak, door de stad klonk het boek Handelingen in zijn stamtaal door de microfoon. Zijn aandacht was gevangen.

Hij haalde zijn masker voor zijn gezicht weg, en nieuwsgierig geworden, ging hij op het geluid af…..Een aantal anderen van de groep (van dezelfde taalgroep) volgden hem. En uiteindelijk kwamen ze bij onze stand aan, om te ontdekken dat er verschillende Bijbelboeken in hun taal waren! Deze jongen was zijn plan om wraak te nemen vergeten. Ineens zag hij daar een DVD liggen, ook in zijn taal, maar daarnaast ook met de talen van zijn vrienden uit zijn wijk (mensen in Wewak wonen in wijken, met taalgroepen en de omliggende taalgroepen bij elkaar). Hij kocht een DVD van het boek Lukas. Het was geen film, maar tekeningen, net zoals in Kinderbijbels. Per Bijbelverhaal wordt er zo’n tekening getoond en wordt daarbij het desbetreffende Bijbelgedeelte voorgelezen.

Met deze DVD vertrok hij richting zijn wijk (de DVD bevat alle 10 de taalgroepen van ons project). Nog diezelfde dag heeft hij iedereen van zijn taalgroep en andere taalgroepen bij elkaar geroepen, en hebben ze eerst de DVD in de Arop-taal gekeken, en daarna ook in de andere talen afgespeeld! Er werd geen wraak genomen op de man, wat ze eerst van plan waren. De wraak werd vergeten….het Woord van God werd geluisterd!