Nieuwsbrief 23

Beste vrienden, familie, kennissen en betrokkenen,

Nieuwe Schriftgedeelten

De afgelopen maanden hebben we nog twee laatste taalgroepen bezocht om daar ons programma te draaien, wat we vorig jaar in zeven andere taalgroepen hebben gedaan. In de laatste van de twee (Ramo) was het hun allereerste Schriftgedeelte in hun moedertaal. In de andere talen hadden we de boeken 1,2 Timotheüs, Titus en Filemon verspreid. Ramo had alleen de boeken Titus en Filemon klaar om te verspreiden. De volgende boeken 1-3 Johannes en Judas hadden zij wel klaar. Dus deze hebben we ook voor hen geprint en tijdens ons bezoek hier ook Bijbelstudies over gedaan. Zo zijn we alvast gestart met de nieuwe serie bezoeken, want komend jaar hopen we namelijk alle talen weer te bezoeken om deze keer de boeken 1-3 Johannes en Judas te verspreiden!

4WD training

In december hebben wij met ons team een cursus gehad om met 4-wielaandrijving over ruig terrein te rijden.