Nieuwsbrief 25

CursusHuwelijkscursus

Afgelopen maand waren we uitgenodigd door een vertaalster in een ander taalgebied in een aangrenzende provincie om een huwelijkscursus te komen geven.
Omdat in onze provincie (Sandaun/West-Sepik) en de buurprovincie (Oost-Sepik) maar een paar vertalers van SIL met taalgroepen werken, proberen we elkaar indien mogelijk te helpen.
Deze vertaalster is de enige van SIL die in deze taalgroep werkt. Zij heeft geen Scripture Use werker, dus had ze ons gevraagd om deze cursus te verzorge in haar taalgroep.Omdat wij al van plan waren om in de toekomst een huewelijkscursus in de aalgroepen van ons project te geven waren wij gelijk enthousiast om het als eerste in haar taalgroep te geven.

Cursus schrijven

Deze cursus bestond nog niet, dus we hebben zelf een cursus moeten schrijven. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de TEE lessen (Theologic Education by Extension: een soort Bijbel College) die we met de vertalers doorlopen. Alleen is de doelgroep in de dorpjes zelf vooral in 1 opzicht verschillend van onze vertalers. Veel dorpsbewoners kunnen namelijk niet lezen en schrijven, dus aan studieboeken hebben ze niet zoveel. We hebben een cursus van een week geschreven, waarbij we vooral gebruikt gemaakt hebben van zelfgetekende plaatjes en rollenspellen om dingen duidelijk uit te leggen. Daarbij hebben we het aangepast aan de problemen die in de dorpen naar voren kwamen.