Nieuwsbrieven overzicht.

Nieuwsbrief 16 - Stroomversnelling

Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,

In de tijd tussen deze nieuwsbrief en de vorige is, tot onze grote vreugde en dankbaarheid, alles in een stroomversnelling gekomen!
Toen we uit Engeland terugkwamen was onze begroting nog maar voor 25% rond. Met grote verwondering hebben wij dit de afgelopen maanden zien stijgen.
De financien zijn intussen dusdanig dat Wycliffe Nederland toestemming tot vertrek heeft gegeven!

Hierin hebben we Gods trouwe zorg mogen ervaren.

Hartelijke groeten,
Willem & Esther van de Bruinhorst

P.s. onze website verstuurt nu e-mail vanaf een nieuw adres. willemenestherwebsite@gmail.com
Voeg dit toe aan uw contacten om te voorkomen dat onze mails in de spam map terecht komen.

Lees verder in de nieuwsbrief...

Nieuwsbrief 15

Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,

Voor u ligt alweer de 15e nieuwsbrief. We zijn inmiddels alweer even aan het werk en hebben onze draai daarin gevonden. Zoals u in het extra nieuwsbericht heeft kunnen lezen, heeft de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) na het gesprek met ons besloten om ons financieel en praktisch te ondersteunen bij onze uitzending door Wycliffe naar Papoea-Nieuw-Guinea. Soli Deo Gloria! Het overleggen van een sluitende begroting aan Wycliffe is de laatste stap om het vertrek naar Papoea-Nieuw-Guinea in gang te kunnen zetten. Onze TFC is daarom druk bezig met het vergroten van de achterban en het werven van nieuwe sponsoren. In deze nieuwsbrief willen we een terugblik geven op gehouden acties van de afgelopen weken.

Lees verder in de nieuwsbrief...

Ondersteuning ZGG / Gemeenteavond

Beste lezers,

Door middel van een kort extra nieuwsbericht willen we u informeren over twee onderwerpen die we graag onder uw aandacht brengen.

Ondersteuning ZGG

We zijn blij en dankbaar u ervan op de hoogte te kunnen stellen dat we van de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) bericht hebben gehad, dat zij ons willen ondersteunen. Een verhoring van vele gebeden! Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn er het afgelopen jaar verschillende gesprekken met de ZGG gevoerd, wat tot deze uitkomst heeft geleidt. Willem & Esther zullen dus via Wycliffe met ondersteuning van de ZGG uitgezonden worden. Wat deze ondersteuning inhoudt verwoordt de ZGG op haar website (www.zgg.nl) als volgt:

Financiële ondersteuning zendingswerkers MAF en WBN

De ZGG heeft samenwerkingsovereenkomsten met Mission Aviaton Fellowship (MAF) en Wycliffe Bijbelvertalers Nederland (WBN, die samenwerkt met de internationale organisatie SIL). Deze organisaties zenden mensen uit voor bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk (WBN) en als piloot/ monteur of voor ondersteuning van vliegwerk (MAF). ZGG erkent hiermee de deskundigheid van deze organisaties op specifieke terreinen. Personen uit de Gereformeerde Gemeenten die uitgaan voor deze organisaties, ontvangen daarom onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijke financiële en praktische ondersteuning van ZGG. Zij doen in sommige gevallen ook mee aan toerusting in Nederland,bijvoorbeeld door het bijwonen van de jaarlijkse ZGG-toerustingsweek. In dit kader wordt op dit moment de uitzending van een aantal MAF-piloten en Wycliffe bijbelvertalers en alfabetiseringswerkers ondersteund. Ook zijn er zowel voor MAF als voor WBN enkele werkers in opleiding die in de toekomst waarschijnlijk financieel ondersteund zullen worden door ZGG.


Pannenkoeken eten/ informatieavond

In de laatste nieuwsbrief hebt u kunnen lezen wat Willem & Esther hopen te gaan doen in Papoea-Nieuw-Guinea. Op a.s. zaterdag 4 februari - de gemeenteavond (ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!)- willen zij dit met een presentatie en hun persoonlijke verhaal nog verder uitdiepen. Waar precies gaan ze werken en met wie? Wat is er nog nodig om uitgezonden te kunnen worden? Hoe gaat het nu? Op deze avond is er veel ruimte voor vragen en persoonlijk contact. Wij heten u allen van harte welkom, en kijken uit naar uw komst!

U kunt deze avond samen met ons beginnen met een heerlijk pannenkoekenbuffet, met verschillende soorten pannenkoeken zoals naturel, appel en spek.
De inloop voor deze maaltijd is vanaf 16:45 uur, we beginnen om 17:00 uur. Geef u op via tfc@willemenesther.nl of via één van de TFC-leden als u mee wilt eten.
Mocht u een pak pannenkoeken willen bakken, dat kan, dan horen wij dat ook graag!

De kosten voor de maaltijd zijn: volwassenen €5,-, kinderen €3,-, maximaal per gezin €17,50.

Vergeet u zich niet op te geven, u komt toch ook?!

Komt u niet eten, maar wel naar de gemeenteavond? De inloop met koffie en thee is om 18:45 uur, de avond start om 19:00 uur.
Locatie: Sionkerk, Westnieuwland 56 te Vlaardingen

We hopen om 20:30 uur af te sluiten.

Nieuwsbrief 14 - Opleiding afgerond

Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,

Na het afronden van de cursus in Engeland zijn we alweer een week in Nederland! We hebben woonruimte gevonden in Schiedam. Beiden hopen we in januari weer bij onze oude werkgevers aan de slag te gaan! We zijn erg dankbaar dat we beiden weer terug kunnen komen in onze oude functie. We kijken terug op een hele mooie maar vooral leerzame tijd in Engeland. We hebben kennis en vaardigheden opgedaan om lokale collega’s te helpen om strategieën te ontwikkelen en te gebruiken om individuen, kerken en gemeenschappen te stimuleren om vanuit Gods Woord te leven tot Gods eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Lees verder in de nieuwsbrief...

Hartelijke groeten,
Willem en Esther

Nieuwsbrief 13 - Huidige stand van zaken

Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,

Wij zijn inmiddels over de helft van onze opleiding. Het gaat goed, we kunnen alles goed bijbenen. Deze week hebben we een paar opdrachten ingeleverd; de uitslag moeten we nog krijgen. We hebben het erg naar ons zin: de laatste weken is het vooral heel erg praktisch en de opdrachten die we moeten maken, moeten we ook allemaal maken in de context van waar je heen gaat. PNG dus - dat is ook echt een goede voorbereiding!

Lees verder in de nieuwsbrief...

Hartelijke groeten,
Willem en Esther

Nieuwsbrief 12 - Weer naar school!

Willem en EstherBeste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,

Inmiddels zijn wij al een poosje in Engeland voor onze opleiding. De eerste opleiding is
intussen met succes afgerond! Wij studeren aan het Redcliffe College.
Dat is een internationale Bijbelschool die vooral zendelingen opleidt voor hun toekomstige taak.
De afgelopen 6 weken hebben wij de cursus LACA (=Language And Culture Acquisition) gevolgd.
Dat is een cursus die vooral gericht is op het leren leven in een andere cultuur en het leren van een andere taal.

Lees verder in de nieuwsbrief...

Hartelijke groeten,
Willem en Esther

Zaterdag 11 juni: ACTIE-MARKT!

Een extra bericht voor u als nieuwsbrieflezer om u nog even te attenderen op de actie-markt van a.s. zaterdag. Komt u ook? Willem & Esther en wij als TFC stellen uw bezoek erg op prijs!

Met boeken, speelgoed, Lego, verzorgingsprodukten, stoffen, woonartikelen, kleding, sieraden, creadoe, handgemaakt, bloemen, groenten & fruit, planten, bonbons en nog veel meer hebben we voor elk wat wils! Dan hebben we het nog niet gehad over de rommelmarkt, tweedekans kleding en tweedehands boeken, waar u heerlijk tussen kunt struinen. Intussen verzorgen we in onze tea-/lunchroom alles voor lekkere koffie-/theemomentjes en een smakelijke lunch. De kinderen kunnen zich heerlijk vermaken op het springkussen.

Om half twaalf en half twee houden Willem & Esther een presentatie, waarvoor u van harte uitgenodigd bent! Zij kunnen u bijpraten over alle (recente) ontwikkelingen en wat laten zien over het werk wat in Papoea-Nieuw-Guinea wordt gedaan, waarbij er ruimte is voor uw vragen.

U kunt nog steeds spulletjes voor de rommelmarkt inleveren
Denk hierbij aan schone en niet-kapotte (kinder)kleding, tweedehands boeken en andere artikelen.
Alle spullen kunnen op vrijdagavond 10 juni tussen 19.00 en 21.00 uur ingeleverd worden bij de Johannes Calvijnschool!

Voor een compleet overzicht van het aanbod op de actiemarkt, kunt u onze verkoopgids inzien.

Gebedsbrief 4

Gevouwen handenBeste medebidders,

Het is goed om te weten en te ervaren dat u dicht bij Willem & Esther wilt staan. Wat bijzonder dat er zoveel mensen het werk van Willem en Esther willen steunen door voor hen te bidden!

Een groot deel van hun leven wordt met u gedeeld, we zijn dankbaar dat we op deze bijzondere manier vreugde, spanningen en zorgen met u mogen delen. Als je daar zo over nadenkt, is dat een groot voorrecht!

Zoals u wellicht heeft gelezen en gehoord staat het definitief vast dat Willem & Esther naar Papoea-Nieuw-Guinea kunnen gaan. Een drukke tijd ligt voor hen. Er moet veel geregeld en uitgezocht worden. Ook zouden ze aan u en vele anderen willen vertellen
waar hun verlangen vandaan komt om te gaan werken in PNG, wat voor werk ze gaan doen, hoe ze gaan wonen, wat ze daar eten.... Zomaar wat vragen die vast bij u leven.

In deze brief en aankomende brieven willen we gaan kijken hoe en op welke manier we kunnen bidden, om zo om onze vrienden heen te kunnen staan. Deze keer willen we het
gaan hebben over 'lofprijzen' in gebed.

Nieuwsbrief 11 - Veel ontwikkelingen

Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,Willem en Esther

Wij zijn toegelaten tot de opleiding tot Scripture in Use medewerker, waarvoor wij ons hadden ingeschreven! In juli hopen wij te vertrekken naar Gloucester, Engeland, waar de opleiding gegeven wordt door het Redcliffe College. Dit is een college waar mensen van verschillende zendingsorganisaties voorbereid worden op hun uitzending.

Lees verder in de nieuwsbrief...

Hartelijke groeten,
Willem en Esther

Nieuwsbrief 10 - Goed nieuws!

Willem en EstherIn onze laatste nieuwsbrief schreven we dat we midden in de sollicitatieprocedure zaten. Zeer blij en verwonderd mogen we meedelen dat we aangenomen zijn bij Wycliffe! Dit houdt in dat de sollicitatieprocedure ten einde is en dat we ons verder voor kunnen bereiden op onze uitzending. Ook kunnen we met grote blijdschap en verwondering vertellen dat ons huis intussen verkocht is!

Let op! Het is nu ook mogelijk om een e-mail te ontvangen op het moment dat er een blogbericht op de website gezet wordt.
Tevens is er een nieuwe facebook pagina geopend.

Hartelijke groeten,
Willem en Esther