Over de Thuisfrontcommissie

De thuisfrontcommissie: wie zijn we en wat doen we?

Actuele berichten vanuit het tfc op Facebook.

Bij de voorbereidingen voor hun verblijf in Papoea-Nieuw-Guinea hebben Willem en Esther ons als thuisfrontcommissie samengesteld, om hen te ondersteunen bij de voorbereidingen voor de reis naar en tijdens het verblijf in PNG. Deze thuisfrontcommissie, ook wel afgekort tot TFC, bestaat uit gemeenteleden, vrienden en familie van Willem en Esther.

Deze ondersteuning bestaat onder andere uit het onderhouden van het contact met Willem en Esther, het onderhouden van contact met de achterban door middel van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en het organiseren van de financiën. Wij als thuisfrontcomissie weten ons aan Willem en Esther verbonden en steunen hen in hun missie naar PNG. Zoals ook wij de Bijbel hebben in onze eigen taal en daar zegen uit mogen ontvangen, zo zien wij ook de noodzaak dat anderen dit Woord tot hun beschikking hebben als bron van troost en zegen.

Daarom hebben wij de vrijmoedigheid om u te vragen om gebed en financiële middelen. In de eerste plaats weten wij ons als TFC - samen met Willem en Esther - afhankelijk van God, die gebeden hoort én verhoort. Willem en Esther gaan als vrijwilligers en zijn daarom volledig afhankelijk van de giften van hun achterban. Structurele steun in zowel bidden als geven is onmisbaar. We hopen dat zij mogen ervaren dat u hun werk steunt. Het is niet hun missie, maar een dienen van de Koning in het uitbreiden van Zijn koninkrijk.

Heeft u vragen, dan kunt u ons bereiken op tfc@willemenesther.nl. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!


Jan Poot, voorzitter
Rineke Fokker, secretaresse
Nico den Hollander, Penningmeester
Elisabeth de Jonge, Activiteiten fondswerving
Marjonneke Poot, Fondswerving/PR
Jorinda Maasland, algemeen lid