Over Willem en Esther

Willem en EstherWij zijn Willem en Esther van de Bruinhorst-van Pienbroek. We wonen in Vlaardingen en zijn lid van de Gereformeerde Gemeenten in deze plaats. Willem is monteur van groenmachines en Esther is verpleegkundige op de Intensive Care.

De Bijbel is heel belangrijk voor ons, het is een leidraad in ons leven. God spreekt tot ons door Zijn Woord, wij hebben de Bijbel in onze eigen taal. God spreekt onze taal! Wereldwijd zijn er nog zoveel mensen zonder Bijbel in hun eigen taal…..God wil ook tot hen spreken in hun taal! Hiervoor gebruikt Hij mensen in Zijn dienst. Mensen die GAAN, mensen die willen GEVEN en mensen die BIDDEN.

Al jaren hebben we het verlangen/geloof om onze talenten in te mogen zetten op plaatsen waar het Evangelie verspreid wordt en zo bij te dragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Zoekend en biddend hebben we een aantal jaar geleden verschillende organisaties benaderd over de mogelijkheden die er waren. Veel organisaties gaven aan dat het erg moeilijk was om een plaats voor ons te vinden waar we allebei iets konden betekenen. Veel steun hebben we gehad aan oa Psalm 32:8: Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. En God gaf raad, Hij wees ons de weg naar Wycliffe Bijbelvertalers.

In 2013 zijn we voor een jaar vertrokken naar Papoea-Nieuw-Guinea. Willem heeft daar gewerkt als monteur en Esther als verpleegkundige. Wegens omstandigheden zijn we wat eerder teruggekomen dan gepland.
Tijdens ons verblijf in Papoea-Nieuw-Guinea is bij ons een groot verlangen gegroeid om daar voor langere tijd te gaan werken. Wij hebben veel bevestigingen gehad van God dat Hij een toekomst met ons voor heeft in Papoea-Nieuw-Guinea. God heeft in de tijd dat we bezig waren met ons vervroegde vertrek vooral de tekst uit Genesis 28:15 tot ons hart laten spreken. Hij belooft hier aan Jakob tijdens zijn droom over de (Jakobs)ladder: ‘En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb’.

We hebben de tijd dat we in Papoea-Nieuw-Guinea waren en de tijd erna veel gebeden om licht en antwoorden op onze vragen of we wel weer fulltime in onze oude beroepen terug mogen/zullen keren. Maar God heeft ons op verschillende manieren laten zien dat Hij wil dat we ons ook op een ander deel van het werk in PNG richten. Zoals staat in Jesaja 43:18 en 19:’Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis’  Zo geloven wij dat wij niet meer fulltime aan onze vorige/oude beroepen moeten blijven hangen, maar dat God de achterliggende tijd een nieuw verlangen in ons hart heeft gewerkt: een beroep  meer gericht op Scripture Use.  Dit is het toepassen van de Bijbel in de brede zin van het woord.

Intussen (2015) zitten we in de sollicitatiefase bij Wycliffe Bijbelvertalers om weer uitgezonden te worden.